همبستگی و سیاستهای ریاضتی، دو راه حل پیشنهادی داووس برای نجات یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همبستگی و سیاستهای ریاضتی، دو راه حل پیشنهادی داووس برای نجات یورو

بحران بدهی های منطقه پولی یورو همچون شبحی بر نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس سایه انداخته است. چالش عمده، یافتن راه حلی برای برقراری توازن از یکسو بین لازمه های یک بودجه ریاضتی و از سوی دیگر بین حفظ همبستگی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

در همین حال و در حاشیه این اجلاس معترضان و اعضای جنبشهای ضد جهانی شدن، تصمیم گرفته اند تا فریاد اعتراض خود را بگوش جهانیان برسانند.