علم، تجارت و ورزش: زنانی که در قطر تفاوت ایجاد می‌کنند

ویدیوها. قطر: زنان الهام‌بخش در اوج عملکردشان

با همکاری

از تجارت جواهرات گرفته تا ورزش و صنایع فناوری و علم، زنان نقش فعالی در شکل دادن به آینده قطر، ایفا می‌کنند.

مطالب بیشتر از Qatar 365

تازه‌ترین ویدیو