برگزاری اجلاس «اسپکا»؛ کشورهای آسیای مرکزی به قطب ترابری منطقه تبدیل می‌شوند؟

ویدیوها. برگزاری اجلاس «اسپکا»؛ کشورهای آسیای مرکزی به قطب ترابری منطقه تبدیل می‌شوند؟

با همکاری

هفته‌ای که گذشت اجلاس «اسپکا» به میزبانی باکو برگزار شد. این اجلاس با مشارکت سازمان ملل متحد ویژه کشورهای آسیای مرکزی طراحی شده است و نشست امسال بیست و پنجمین دوره آن بود.

تازه‌ترین ویدیو