توله کرگدن سوماترایی

ویدیوها. تولد نادر توله کرگدن سوماترایی در اندونزی امید به حفظ این گونه درحال انقراض را افزایش داد

یک کرگدن سوماترایی روز دوشنبه در منطقه‌ای محافظت‌شده در غرب اندونزی به دنیا آمد. به گفته مقامات در حال حاضر تنها چند ده عدد از این گونه رو به انقراض کرگدن‌ها در جهان باقی مانده است.

تازه‌ترین ویدیو