گشت‌وگذار در مولداوی؛ بهشت کوچک شراب‌دوستان

ویدیوها. گشت‌وگذار در مولداوی؛ بهشت کوچک شراب‌دوستان

با همکاری

نواحی تولید شراب در مولداوی، از تاکستان‌های سبز کوهستانی تا انبارهای وسیع زیرزمینی، برای هر شراب‌دوستی جاذبه‌ای دارد.

تازه‌ترین ویدیو