گشت‌وگذار در مولداوی؛ بهشت کوچک شراب‌دوستان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

گشت‌وگذار در مولداوی؛ بهشت کوچک شراب‌دوستان

با همکاری

نواحی تولید شراب در مولداوی، از تاکستان‌های سبز کوهستانی تا انبارهای وسیع زیرزمینی، برای هر شراب‌دوستی جاذبه‌ای دارد.

تازه‌ترین ویدیو