نمایی از خیابان‌های پایتخت ایران

ویدیوها. احمد زیدآبادی: خیلی از عناصر حکومت دوست دارند نداشتن روسری را نادیده بگیرند

احمد زیدآبادی تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: « خیلی از عناصر حکومت دوست دارند دست‌کم نداشتن روسری را نادیده بگیرند اما نمی‌دانند چگونه؟»

تازه‌ترین ویدیو