بهره‌برداری قطر از فرصت جام جهانی برای ارتقای فرهنگ و هنر

بهره‌برداری قطر از فرصت جام جهانی برای ارتقای فرهنگ و هنر

با همکاری

«هدف اصلی این نمایشگاه‌ها معرفی قطر به دنیا و معرفی دنیا به قطر است. ما در واقع نوعی پل فرهنگی می‌سازیم و زیر سقف فرهنگ دورهم جمع می‌شویم»

تازه‌ترین ویدیو