حفظ هویت قطر از طریق میراث معماری آن

ویدیوها. معماری به عنوان ابزاری برای حفظ میراث قطر

با همکاری

از روسازه‌های با مصرف بهینه انرژی گرفته تا ساختمان‌های قدیمی تغییر کاربری داده شده یا شهر هوشمند برنده جوایز مشیرب، قطر از پایه‌گذاری آینده‌ای سبزتر سود می‌برد.

مطالب بیشتر از Qatar 365

تازه‌ترین ویدیو