قطر: ترویج ورزش به‌عنوان یکی از ارکان کشور

ویدیوها. ورزش در قطر، از روز ملی ورزش تا رشته‌های المپیکی

با همکاری

ورزش یکی از عناصر کلیدی چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر است. علاوه بر روز ملی ورزش، این کشور مشتاق است تا ورزش‌های زیادی را، از بوکس گرفته تا شمشیربازی، توسعه دهد.

مطالب بیشتر از Qatar 365

تازه‌ترین ویدیو