تبادل؛ بازار جذاب کفش‌های اسپرت و سرمایه‌گذاری روی آنها

تبادل؛ بازار جذاب کفش‌های اسپرت و سرمایه‌گذاری روی آنها

با همکاری

«اگر بتوانید محصول درست را در زمان درست انتخاب کنید و بدانید که چقدر نگهش دارید می‌توانید کتانی‌هایی را که ۱۲۰ دلار خریده‌اید همان روز در بازار حدود ۴۰۰ دلار بفروشید.»

تازه‌ترین ویدیو