کینشاسا

ویدیوها. افق‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری دموکراتیک کنگو

با همکاری

جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشور وسیع و سومین کشور پرجمعیت قاره آفریقا است. این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های رشد منطقه را دارد.

تازه‌ترین ویدیو