NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از بغداد؛ تظاهرات و درگیری‌های عراقی‌ها با ماموران امنیتی

هزاران شهروندان معترض به فساد، بیکاری و حاکمیت در عراق، روز شنبه ۹ مهر (۱ اکتبر) در خیابانهای بغداد، پایتخت، تظاهرات کردند و با ماموران امنیتی این کشور درگیر شدند. تظاهرات روز شنبه در بغداد در سومین سالگرد آغاز اعتراضات مردم عراق علیه دولت وقت برگزار شد، اعتراضاتی که در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در سراسر عراق آغاز شد، ماه‌ها ادامه یافت و در جریان سرکوب آن توسط ماموران امنیتی، صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. عراق یک سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، در بن‌بستی سیاسی و فاقد دولتی جدید است. برخی گزارش‌ها حاکی است گروه‌هایی در تظاهرات روز شنبه و در مخالفت با اعمال نفوذ تهران در دنیای سیاست عراق، شعارهایی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران سر داده‌اند.

هزاران شهروندان معترض به فساد، بیکاری و حاکمیت در عراق، روز شنبه ۹ مهر (۱ اکتبر) در خیابانهای بغداد، پایتخت، تظاهرات کردند و با ماموران امنیتی این کشور درگیر شدند. تظاهرات روز شنبه در بغداد در سومین سالگرد آغاز اعتراضات مردم عراق علیه دولت وقت برگزار شد، اعتراضاتی که در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در سراسر عراق آغاز شد، ماه‌ها ادامه یافت و در جریان سرکوب آن توسط ماموران امنیتی، صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. عراق یک سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، در بن‌بستی سیاسی و فاقد دولتی جدید است. برخی گزارش‌ها حاکی است گروه‌هایی در تظاهرات روز شنبه و در مخالفت با اعمال نفوذ تهران در دنیای سیاست عراق، شعارهایی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران سر داده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو