تصویر گرافیکی از موشک Hellfire R9X

«بمب چاقویی»؛ موشکی که رهبر القاعده را کشت چه بود؟

متخصصان و کارشناسان عملیات ضدتروریستی بر این باروند که ایمن ظواهری، رهبر القاعده با موشک Hellfire R9X که با نام «بمب چاقویی» و «جینسوی پرنده» نیز شناخته می‌شود، کشته شده است. ارتش آمریکا از این موشک معمولا برای حمله به اهداف باارزش استفاده می‌کند. این سلاح کمتر شناخته شده چیست و چگونه کار می‌کند؟

تازه‌ترین ویدیو