جویندگان هیجان و تجربۀ موتورسواری در دبی

جویندگان هیجان و تجربۀ موتورسواری در دبی

«اتودروم دبی» بویژه آخر هفته‌ها مکان خوبی برای گردهم آمدن موتورسواران است. در اینجا بطور منظم مسابقاتی برگزار می‌شود و موتورسواران همیشه این فرصت را دارند تا مهارتشان همچنین توانایی‌های موتورهایشان را در یک محیط امن آزمایش کنند.

تازه‌ترین ویدیو