ناتان پائولین، بندباز فرانسوی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ثبت رکورد جهانی تازه توسط بندباز فرانسوی

یک بندباز با دل و جرئت فرانسوی با گذر از یک مسیر ۲۲۰۰ متری توانست رکود جهانی تازه‌ای در این رشته به نام خود ثبت کند.

یک بندباز با دل و جرئت فرانسوی با گذر از یک مسیر ۲۲۰۰ متری توانست رکود جهانی تازه‌ای در این رشته به نام خود ثبت کند.

 ناتان پائولین، این مسیر را با استفاده از کابلی به قطر دو سانتی‌متر که به جرثقیلی متصل بود تا صومعه مشهور مون سَن-میشِل طی کرد. دو ساعت طول کشید تا وی بتواند با پا‌های برهنه مسیر خود را گام به گام بردارد. سن-میشل در شمال غربی فرانسه قرار دارد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست