Business Line

همایش سالانهٔ سرمایه‌گذاری دُبی؛ فرصت جذب سرمایه و توسعهٔ کارآفرینی

با همکاری

«اقتصاد پایا و سازگار با زیست‌بوم دیگر برای کسب‌وکار هزینه‌بر نیست و درواقع فرصت فوق‌العاده‌ای است که همه باید به دنبالش باشند. ما می‌خواهیم موج سرمایه فعلی را به سوی کشورهایی که در آنها فعال هستیم هدایت کنیم.»

تازه‌ترین ویدیو