Russian invasion of Ukraine

ویدیوها. تصاویری از ایرپین اوکراین؛ ماموران اورژانس اجساد را از سطح شهر جمع می‌کنند

در بخشی از این تصاویر ماموران خدمات اورژانس اوکراین در ایرپین، شهری چسبیده به کی‌یف، پایتخت،  اجساد را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند.‌ فرمانده ارشد نظامی اوکراین که مسئول دفاع از کی‌یف است روز سه‌شنبه گفت که نیروهای اوکراینی کنترل بخش اعظم ایرپین را بدست گرفته‌اند.  شهردار ایرپین اما از آزادسازی کامل این شهر از دست نیروهای روس خبر داده است. با این حال صدای انفجارهای مکرر از حومه ایرپین همچنان به گوش می‌رسد.

در بخشی از این تصاویر ماموران خدمات اورژانس اوکراین در ایرپین، شهری چسبیده به کی‌یف، پایتخت،  اجساد را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند.‌ فرمانده ارشد نظامی اوکراین که مسئول دفاع از کی‌یف است روز سه‌شنبه گفت که نیروهای اوکراینی کنترل بخش اعظم ایرپین را بدست گرفته‌اند.  شهردار ایرپین اما از آزادسازی کامل این شهر از دست نیروهای روس خبر داده است. با این حال صدای انفجارهای مکرر از حومه ایرپین همچنان به گوش می‌رسد.

تازه‌ترین ویدیو