ویدئو؛ جنگ اوکراین و کابوسی که به واقعیت تبدیل شد

ویدیوها. ویدئو؛ جنگ اوکراین و کابوسی که به واقعیت تبدیل شد

۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ را هیچ کدام از اوکراینی‌ها فراموش نخواهند کرد. در این روز، میلیون‌ها شهروند اوکراینی با صدای آژیر و انفجار از خواب بیدار شدند تا به چشم خود ببینند «کابوس جنگ چگونه به واقعیت تبدیل می شود.» ارتش روسیه از شمال و شرق و جنوب به اوکراین حمله کرد.

۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ را هیچ کدام از اوکراینی‌ها فراموش نخواهند کرد. در این روز، میلیون‌ها شهروند اوکراینی با صدای آژیر و انفجار از خواب بیدار شدند تا به چشم خود ببینند «کابوس جنگ چگونه به واقعیت تبدیل می شود.» ارتش روسیه از شمال و شرق و جنوب به اوکراین حمله کرد.

در همان روزهای اول نیروهای روسیه نیروگاه چرنوبیل و مناطق اطراف آنرا به کنترل خود درآورند. پس از آن نوبت به خارکیف و خرسون رسید تا توسط روسیه محاصره شود.

بمباران شهرها از آن تاریخ شدت گرفت و ویرانی‌ها افزایش یافت. شمار زیادی از شهروندان اوکراین تصمیم به خروج از کشور گرفتند و میلیون‌ها نفر نیز در داخل کشور آواره شدند. 

 اما از هفته سوم مقاومت اوکراینی‌ها شدت گرفت. نبردها هنوز هم در نزدیکی کیف، پایتخت و شهر بندری و استراتژیک ماریوپل ادامه دارد. این ویدئو، یک ماه جنگ را در اوکراین به تصویر کشیده است.

تازه‌ترین ویدیو