تبادل؛ نقش فناوری در گذراندن زنان از موانع دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری

ویدیوها. تبادل؛ نقش فناوری در گذراندن زنان از موانع دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری

با همکاری

«ما زنان هرچه بهتر معرفی شویم در واقع به هدف برابری دستمزدها هم نزدیکتر می‌شویم. بنابراین تغییر رویکرد کلی در سطح اجتماعی لازم است، یعنی هنجارها باید متحول شود و با کاری که ما می‌کنیم تطابق پیدا کند.»

تازه‌ترین ویدیو