شیوهٔ آموزشی معتبرترین دانشکده هتلداری دنیا در سوییس

ویدیوها. شیوهٔ آموزشی معتبرترین دانشکده هتلداری دنیا در سوییس

با همکاری

«کار ما سبب شده کیفیت مهمانداری سوییسی به خدمات لوکس و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها که در آنها همواره با مشتری سروکار دارند، منتقل شود.»

تازه‌ترین ویدیو