نمایش مد لویی ویتون پاریس؛ کنشگران معترض محیط زیست نظم را بر هم زدند

ویدیوها. نمایش مد لویی ویتون پاریس؛ کنشگران معترض محیط زیست نظم را بر هم زدند

چند تن از کنشگران و اعضای جنبش زیست‌محیطی «شورش علیه انقراض» با نفوذ به محل برگزاری نمایش مد لویی ویتون که روز سه شنبه در چهارچوب هفته مد پاریس برگزار شد، نظم مراسم را به هم زده و با در دست گرفتن پارچه‌نوشته‌هایی در دفاع از اقلیم و محیط زیست در میان مانکن‌ها راه رفتند. دو نفر از این افراد بازداشت شدند. کنشگران فرانسوی محیط زیست به نابودی طبیعت به دست عوامل صنعت مد اعتراض دارند.

چند تن از کنشگران و اعضای جنبش زیست‌محیطی «شورش علیه انقراض» با نفوذ به محل برگزاری نمایش مد لویی ویتون که روز سه شنبه در چهارچوب هفته مد پاریس برگزار شد، نظم مراسم را به هم زده و با در دست گرفتن پارچه‌نوشته‌هایی در دفاع از اقلیم و محیط زیست در میان مانکن‌ها راه رفتند. دو نفر از این افراد بازداشت شدند. کنشگران فرانسوی محیط زیست به نابودی طبیعت به دست عوامل صنعت مد اعتراض دارند.

تازه‌ترین ویدیو