نسل مرکل؛ نسل جوان آلمان از تغییر استقبال می کند

نسل مرکل؛ نسل جوان آلمان از تغییر استقبال می کند

یوهانس: « در سالهای اخیر مشکلات بزرگی وجود داشته بویژه در زمینه عدالت اجتماعی. آنها همچین در موضوع حفاظت از آب و هوا روی ترمز زده‌اند. ما آینده ای پایدار برای جوانان و مستمری پایدار برای پدربزرگ ها و مادر بزرگ هایمان می خواهیم.»

تازه‌ترین ویدیو