برگزاری تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان در پاریس

ویدیوها. برگزاری تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان در پاریس

صدها نفر در پاریس، روز یکشنبه ۲۲ اوت، در حمایت از مردم افغانستان به خیابان‌های پایتخت فرانسه آمدند و در تظاهراتی علیه طالبان شعار دادند. 

صدها نفر در پاریس، روز یکشنبه ۲۲ اوت، در حمایت از مردم افغانستان به خیابان‌های پایتخت فرانسه آمدند و در تظاهراتی علیه طالبان شعار دادند. 

در این تظاهرات که افغان‌های زیادی نیز حضور داشتند با در دست داشتن تصاویری از جامعه بین‌الملل خواستند که به داد مردم این کشور برسند و خانواده‌های آنها را از دست طالبان نجات دهند. 

تجمعات مشابی هم در رم، پایتخت ایتالیا در حمایت از مردم افغانستان شکل گرفت و معترضان خواهان توجه جهانیان به وضعیت نگران‌کننده مردم افغانستان شدند.

تازه‌ترین ویدیو