استقبال از مسافران آنهم به‌دور از محدودیت‌های کرونایی در فرودگاه لندن

استقبال از مسافران آنهم به‌دور از محدودیت‌های کرونایی در فرودگاه لندن

مسافران واکسینه‌شده‌ای که روز دوشنبه از ایالات متحده آمریکا و اروپا وارد فرودگاه هیتروی لندن شدند، پس از ماه‌ها توانستند بدون محدودیتی، اعضای خانواده و نزدیکان خود را در آغوش بگیرند.

مسافران واکسینه‌شده‌ای که روز دوشنبه از ایالات متحده آمریکا و اروپا وارد فرودگاه هیتروی لندن شدند، پس از ماه‌ها توانستند بدون محدودیتی، اعضای خانواده و نزدیکان خود را در آغوش بگیرند.

قرنطینهٔ سختی که بیش از یکسال در بریتانیا برقرار بود، مسافران را نیز در بدو ورودشان به این کشور شامل می‌شد. این مقررات روز دوشنبه با تصیم دولت سبک‌تر شد و اکنون کسانی که واکسن مورد تأیید اروپا یا آمریکا را زده باشند، می‌توانند بدون ماندن در قرنطینۀ ۱۰ روزه، خانواده‌های خود را ببینند.

تازه‌ترین ویدیو