دیوارنگاری از چهره لیونل مسی در زادگاهش

ویدیوها. دیوارنگاری از چهره لیونل مسی در زادگاهش

نقاشی بزرگی از صورت لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتین و جهان روی دیوار یک ساختمان ۴ طبقه لاباخادا، محله زادگاهش در شهر روزاریو کشیده شد. مسی ۳۴ ساله در کودکی در همین ساختمان زندگی کرده و در مدرسه روبروی آن درس خوانده است. در قسمت پایین این نقاشی، تصویر لیونل در کودکی در حال توپ‌بازی دیده می‌شود. در کنار چهره فوتبالیست محبوب آرژانتینی در این نقاشی هم نوشته شده است: «از کهکشانی دیگر و از همسایگی من». در این تصویر، یک جفت کفش با بندهای به هم بسته از دور گردن مسی آویزان است که یک لنگه آن طلایی است، به نشانه رکورد شش کفش طلایی مسی به عنوان بهترین گلزن اروپا.

نقاشی بزرگی از صورت لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتین و جهان روی دیوار یک ساختمان ۴ طبقه لاباخادا، محله زادگاهش در شهر روزاریو کشیده شد. مسی ۳۴ ساله در کودکی در همین ساختمان زندگی کرده و در مدرسه روبروی آن درس خوانده است. در قسمت پایین این نقاشی، تصویر لیونل در کودکی در حال توپ‌بازی دیده می‌شود. در کنار چهره فوتبالیست محبوب آرژانتینی در این نقاشی هم نوشته شده است: «از کهکشانی دیگر و از همسایگی من». در این تصویر، یک جفت کفش با بندهای به هم بسته از دور گردن مسی آویزان است که یک لنگه آن طلایی است، به نشانه رکورد شش کفش طلایی مسی به عنوان بهترین گلزن اروپا.

تازه‌ترین ویدیو