بازگشایی آزمایشی کلوپ شبانه در لایپزیک آلمان

ویدیوها. بازگشایی آزمایشی کلوپ شبانه در لایپزیک آلمان

یک کلوپ شبانه در شهر لایپزیک آلمان به صورت آزمایشی بازگشایی شد. در این کلوپ ۲۰۰ نفر بدون رعایت فاصله اجتماعی و حتی بدون استفاده از ماسک حضور پیدا می‌کنند منتهی به شرطی که جواب تست کرونای منفی را با خود به همراه داشته باشند. این برنامه که با همکاری پزشکان و پژوهشگران محلی انجام می‌شود تنها چند روز قرار است به صورت آزمایشی صورت گیرد.

یک کلوپ شبانه در شهر لایپزیک آلمان به صورت آزمایشی بازگشایی شد. در این کلوپ ۲۰۰ نفر بدون رعایت فاصله اجتماعی و حتی بدون استفاده از ماسک حضور پیدا می‌کنند منتهی به شرطی که جواب تست کرونای منفی را با خود به همراه داشته باشند. این برنامه که با همکاری پزشکان و پژوهشگران محلی انجام می‌شود تنها چند روز قرار است به صورت آزمایشی صورت گیرد.

با سرعت یافتن روند واکسیناسیون سراسری در آلمان، محدودیت‌ها در این کشور در حال کاهش است و مشاغل گوناگون دوباره بازگشایی می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو