تصاویری از صف پناهجویان مراکشی در سئوتای اسپانیا برای درخواست پناهندگی

ویدیوها. تصاویری از صف پناهجویان مراکشی در سئوتای اسپانیا برای درخواست پناهندگی

صدها مهاجر مراکشی که به تازگی وارد منطقه سئوتا از قلمروهای اسپانیا در آفریقای شمالی شده‌اند، روز پنجشنبه ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) از ترس بازگردانده شدن به مراکش، زیر آفتاب شدید در برابر فرمانداری صف بستند و درخواست پناهندگی خود را ارائه کردند. اسپانیا با مراکش توافق کرده است که مهاجران بالغی را که درخواست پناهندگی نمی‌دهند، به این کشور برگرداند.

صدها مهاجر مراکشی که به تازگی وارد منطقه سئوتا از قلمروهای اسپانیا در آفریقای شمالی شده‌اند، روز پنجشنبه ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) از ترس بازگردانده شدن به مراکش، زیر آفتاب شدید در برابر فرمانداری صف بستند و درخواست پناهندگی خود را ارائه کردند. اسپانیا با مراکش توافق کرده است که مهاجران بالغی را که درخواست پناهندگی نمی‌دهند، به این کشور برگرداند.

تازه‌ترین ویدیو