چگونه می‌توان با اطلاعات هواشناسی حریق‌های طبیعی را پیش‌بینی کرد؟

چگونه می‌توان با اطلاعات هواشناسی حریق‌های طبیعی را پیش‌بینی کرد؟

با همکاری

کارشناسان می‌گویند رشد حریق‌های طبیعی که ۲۰ سال پیش فقط یک احتمال بود، امروز یک واقعیت است.

تازه‌ترین ویدیو