تماشای دو غار هزاران ساله در اسپانیا

ویدیوها. تماشای دو غار هزاران ساله در اسپانیا

گردشگران می‌توانند به‌همراه یک راهنمای کارشناس از دو غار لاپاز و لاوینا در اسپانیا بازدید ‌کنند. غار لاوینا ۱۰۰ متر و غار لاپاز ۲۰۰ متر به زیر زمین فرو می‌روند.

گردشگران می‌توانند به‌همراه یک راهنمای کارشناس از دو غار لاپاز و لاوینا در اسپانیا بازدید ‌کنند. غار لاوینا ۱۰۰ متر و غار لاپاز ۲۰۰ متر به زیر زمین فرو می‌روند.

این دو غارِ نزدیک‌به‌هم در کوهستانی با ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده‌اند و درون‌شان قندیل‌هایی با قدمت صدهزار سال وجود دارد.

تشکیل شدن هر سانتیمتر از قندیل‌های موسوم به چکنده‌سنگ (استالاکتیت) سی سال به درازا می‌کشد.

تازه‌ترین ویدیو