خوراکی‌های عید پاک، جایزه دم‌عصایی‌ها و خزمیمون‌ها

ویدیوها. خوراکی‌های عید پاک، جایزه دم‌عصایی‌ها و خزمیمون‌ها

حیوانات باغ وحش لندن به مناسبت فرا رسیدن عید پاک جایزه گرفتند. جایزه دم‌عصایی‌ها و خزمیمون‌ها خوراکی‌هایی بود که نگهبانان باغ وحش برای آنها درون تخم‌مرغ‌های مصنوعی گذاشته بودند. این جانواران نیز مانند آدم‌ها ابتدا باید دنبال تخم مرغ عید پاک بگردند تا آن را پیدا کنند. تخم‌مرغ‌های دم‌عصایی‌ها در سبدهایی روی زمین یا بر کُنده‌های افتاده روی زمین قرار داده شده تا در دسترس آنها باشد، اما تخم‌مرغ‌های خزمیمون‌ها مثل خودشان از درخت آویزان است. باغ وحش لندن هم اکنون به دلیل محدودیت‌های کرونایی بسته است و قرار است چند روز دیگر بازگشایی شود.

حیوانات باغ وحش لندن به مناسبت فرا رسیدن عید پاک جایزه گرفتند. جایزه دم‌عصایی‌ها و خزمیمون‌ها خوراکی‌هایی بود که نگهبانان باغ وحش برای آنها درون تخم‌مرغ‌های مصنوعی گذاشته بودند. این جانواران نیز مانند آدم‌ها ابتدا باید دنبال تخم مرغ عید پاک بگردند تا آن را پیدا کنند. تخم‌مرغ‌های دم‌عصایی‌ها در سبدهایی روی زمین یا بر کُنده‌های افتاده روی زمین قرار داده شده تا در دسترس آنها باشد، اما تخم‌مرغ‌های خزمیمون‌ها مثل خودشان از درخت آویزان است. باغ وحش لندن هم اکنون به دلیل محدودیت‌های کرونایی بسته است و قرار است چند روز دیگر بازگشایی شود.

تازه‌ترین ویدیو