ویدئوی فوران شبانه آتشفشان اتنا؛ فانوسی بر فراز شهر

ویدیوها. ویدئوی فوران شبانه آتشفشان اتنا؛ فانوسی بر فراز شهر

کوه اتنا، بزرگ‌ترین آتشفشان فعال اروپا که در جزیره سیسیل ایتالیا واقع شده است، برای شانزدهمین بار از سمت دامنه جنوب شرقی فوران و گدازه‌ها را تا ارتفاع ۹۰۰ متری به هوا پرتاب کرد. قله اتنا در تصاویر فوران شبانه که از شهرهای نزدیک به این آتشفشان گرفته شده، مانند فانوسی بر فراز این شهرها می‌درخشد.

کوه اتنا، بزرگ‌ترین آتشفشان فعال اروپا که در جزیره سیسیل ایتالیا واقع شده است، برای شانزدهمین بار از سمت دامنه جنوب شرقی فوران و گدازه‌ها را تا ارتفاع ۹۰۰ متری به هوا پرتاب کرد. قله اتنا در تصاویر فوران شبانه که از شهرهای نزدیک به این آتشفشان گرفته شده، مانند فانوسی بر فراز این شهرها می‌درخشد.

تازه‌ترین ویدیو