فوکوشیما ۱۰ سال پس از فاجعه؛ مردم منطقه به شهرهایشان باز می گردند

ویدیوها. فوکوشیما ۱۰ سال پس از فاجعه؛ مردم منطقه به شهرهایشان باز می گردند

با همکاری

یکی از ساکنان منطقه می گوید: «وقتی به اوکوما برگشتم، واقعا هیچ چیزی وجود نداشت، فقط پناهگاهها و فروشگاههای موقتی برپا بودند. اما در حال حاضر ساختمان‌های بزرگی ساخته شده‌اند.»

تازه‌ترین ویدیو