سوختن خانه‌های روستای تهجیان در آتش درگیری هند و پاکستان بر سر کشمیر

ویدیوها. سوختن خانه‌های روستای تهجیان در آتش درگیری هند و پاکستان بر سر کشمیر

در جریان درگیری‌های شدید روز جمعه میان نیروهای هند و پاکستان در مرزهای مورد مناقشۀ دو طرف در منطقه کشمیر، روستای تهجیان واقع در دره نیلوم در کشمیر هدف حمله خمپاره‌ها قرار گرفت و تعدادی از خانه‌های آن در آتش سوخت.

در جریان درگیری‌های شدید روز جمعه میان نیروهای هند و پاکستان در مرزهای مورد مناقشۀ دو طرف در منطقه کشمیر، روستای تهجیان واقع در دره نیلوم در کشمیر هدف حمله خمپاره‌ها قرار گرفت و تعدادی از خانه‌های آن در آتش سوخت.

بسیاری از روستائیان نیز مجبور شدند از مناطق موسوم به خط کنترل فاصله بگیرند.

درگیری‌ نیروهای دو کشور همسایه در این روز دست‌کم ۱۵ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت.

تازه‌ترین ویدیو