ویدئو؛ خیابان‌های خلوت لندن در آغاز دومین قرنطینه عمومی انگلیس
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ خیابان‌های خلوت لندن در آغاز دومین قرنطینه عمومی انگلیس

تصاویر هوایی گرفته شده از پایتخت بریتانیا در روز پنجشنبه مناطق عموما شلوغ و پرددی از لندن همچون میدان ترافالگار یا محله‌های اطراف کلیسای جامع سنت پل را نشان می‌دهد که در نخستین روز از دومین قرنطینه عمومی در انگلیس خلوت و آرام شده‌‌اند. دولت و بانک مرکزی بریتانیا روز پنجشنبه دست بدست هم دادند تا از اقتصاد این کشور که زمستان سختی را بواسطه محدودیت‌های جدید کرونایی پیش رو خواهد داشت به شکلی مکمل و مضاعف حمایت کنند.

تصاویر هوایی گرفته شده از پایتخت بریتانیا در روز پنجشنبه مناطق عموما شلوغ و پرددی از لندن همچون میدان ترافالگار یا محله‌های اطراف کلیسای جامع سنت پل را نشان می‌دهد که در نخستین روز از دومین قرنطینه عمومی در انگلیس خلوت و آرام شده‌‌اند. دولت و بانک مرکزی بریتانیا روز پنجشنبه دست بدست هم دادند تا از اقتصاد این کشور که زمستان سختی را بواسطه محدودیت‌های جدید کرونایی پیش رو خواهد داشت به شکلی مکمل و مضاعف حمایت کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست