تصاویری از عزاداری شیعیان اسلام‌آباد پاکستان در ماه محرم

ویدیوها. تصاویری از عزاداری شیعیان اسلام‌آباد پاکستان در ماه محرم

مسلمان شیعه مذهب در اسلام آباد پاکستان امسال نیز برغم شیوع ویروس کرونا، در ماه محرم عزاداری کردند. بر اساس آخرین برآوردها، ۸۵ تا ۹۰ درصد جمعیت حدوداً ۲۲۰ میلیون نفری پاکستان را مسلمان اهل تسنن تشکیل می‌دهند. شمار شیعیان پاکستان ۱۰ تا ۱۵ درصد کل جمعیت این کشور برآورد می‌شود. مسیحیان و هندوها در پاکستان در اقلیت هستند و شمارشان بیش از ۳.۶ درصد کل جمعیت این کشور برآورد نمی‌شود.

مسلمان شیعه مذهب در اسلام آباد پاکستان امسال نیز برغم شیوع ویروس کرونا، در ماه محرم عزاداری کردند. بر اساس آخرین برآوردها، ۸۵ تا ۹۰ درصد جمعیت حدوداً ۲۲۰ میلیون نفری پاکستان را مسلمان اهل تسنن تشکیل می‌دهند. شمار شیعیان پاکستان ۱۰ تا ۱۵ درصد کل جمعیت این کشور برآورد می‌شود. مسیحیان و هندوها در پاکستان در اقلیت هستند و شمارشان بیش از ۳.۶ درصد کل جمعیت این کشور برآورد نمی‌شود.

تازه‌ترین ویدیو