ویدئوی خیره‌کننده سوختن و غرق شدن کشتی تفریحی در ساحل ایتالیا

ویدیوها. ویدئوی خیره‌کننده سوختن و غرق شدن کشتی تفریحی در ساحل ایتالیا

گارد ساحلی ایتالیا تصاویری خیره‌کننده از سوختن و غرق شدن یک کشتی تفریحی در سواحل جنوبی این کشور منتشر کرد. تمامی ۱۷ سرنشین این کشتی، شامل ۸ گردشگر قزّاق و ۹ تن خدمهٔ کشتی پیش از غرق شدن آن نجات یافتند. یک بالگرد و دو قایق گارد ساحلی ایتالیا در عملیات نجات سرنشینان این کشتی شرکت داشتند. کشتی تفریحی «لیدی ام‌.ام»، از ساحل کپری عازم جزیرهٔ ساردنیا بود که دچار حریق شد، حریقی که در اندک زمانی تمامی این کشتی پنجاه متری را فرا گرفت و سرانجام به کام دریا فرستاد.

گارد ساحلی ایتالیا تصاویری خیره‌کننده از سوختن و غرق شدن یک کشتی تفریحی در سواحل جنوبی این کشور منتشر کرد. تمامی ۱۷ سرنشین این کشتی، شامل ۸ گردشگر قزّاق و ۹ تن خدمهٔ کشتی پیش از غرق شدن آن نجات یافتند. یک بالگرد و دو قایق گارد ساحلی ایتالیا در عملیات نجات سرنشینان این کشتی شرکت داشتند. کشتی تفریحی «لیدی ام‌.ام»، از ساحل کپری عازم جزیرهٔ ساردنیا بود که دچار حریق شد، حریقی که در اندک زمانی تمامی این کشتی پنجاه متری را فرا گرفت و سرانجام به کام دریا فرستاد.

تازه‌ترین ویدیو