نجات سرنشینان خودرو از کام سیلاب سرکش در چین

ویدیوها. نجات سرنشینان خودرو از کام سیلاب سرکش در چین

امدادرسانان چینی توانستند سه سر نشین خودرویی را نجات دهند که در کام سیلابی سرکش گرفتار شده‌ بود. این خودرو طعمهٔ سیلاب خروشانی شده بود که روز سه‌شنبه، در اثر توفان، در گردنهٔ ژین‌هوایِ استانِ غربیِ ژه‌ژیانگ پدید آمده بود. چیزی نمانده بود که سیلاب یکی از سرنشینانِ درمانده را با خود ببرد اما بخت با او یار بود و امدادرسانان به‌موقع وی را از چنگال مرگ ربودند.

امدادرسانان چینی توانستند سه سر نشین خودرویی را نجات دهند که در کام سیلابی سرکش گرفتار شده‌ بود. این خودرو طعمهٔ سیلاب خروشانی شده بود که روز سه‌شنبه، در اثر توفان، در گردنهٔ ژین‌هوایِ استانِ غربیِ ژه‌ژیانگ پدید آمده بود. چیزی نمانده بود که سیلاب یکی از سرنشینانِ درمانده را با خود ببرد اما بخت با او یار بود و امدادرسانان به‌موقع وی را از چنگال مرگ ربودند.

تازه‌ترین ویدیو