شعارنویسی علیه سیاست چین بر ضد اویغورها در پاریس

ویدیوها. شعارنویسی علیه سیاست چین بر ضد اویغورها در پاریس

اعضای یک گروه فرانسوی به نام «کلوزها» علیه آنچه سیاست «نسل‌کشی اویغورها در چین» می‌خواندند، اقدام به شعارنویسی روی شماری از دیوارها در شهر پاریس کردند. این گروه که عمدتا بر مسئله خشونت خانگی علیه زنان متمرکز است دیوارهای بانک واردات- صادرات چین و شماری از مارک های تجاری مشهور همچون شرکت پوشاک تامی هیلفیگر را هدف گرفتند. چین متهم است که با اجرای سیاست بیجا‌سازی، اقلیت مسلمان اویغور را به اردوگاه‌های کار اجباری می فرستد. بنابر یک مطالعه که به تازگی انجام شده است ۸۳ شرکت چند ملیتی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کار اجباری اقلیت اویغور منتفع می شوند.

اعضای یک گروه فرانسوی به نام «کلوزها» علیه آنچه سیاست «نسل‌کشی اویغورها در چین» می‌خواندند، اقدام به شعارنویسی روی شماری از دیوارها در شهر پاریس کردند. این گروه که عمدتا بر مسئله خشونت خانگی علیه زنان متمرکز است دیوارهای بانک واردات- صادرات چین و شماری از مارک های تجاری مشهور همچون شرکت پوشاک تامی هیلفیگر را هدف گرفتند. چین متهم است که با اجرای سیاست بیجا‌سازی، اقلیت مسلمان اویغور را به اردوگاه‌های کار اجباری می فرستد. بنابر یک مطالعه که به تازگی انجام شده است ۸۳ شرکت چند ملیتی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کار اجباری اقلیت اویغور منتفع می شوند.

تازه‌ترین ویدیو