اعتراض صنفی راهنمایان گردشگری پاریس در میانه بحران کرونا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اعتراض صنفی راهنمایان گردشگری پاریس در میانه بحران کرونا

گروهی از راهنمایان گردشگری روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه (۲ مرداد) در پاریس، پایتخت فرانسه تظاهرات صنفی برگزار کردند. این افراد که در میدان معروف اتوال در برابر خیابان شانزه‌لیزه تجمع کرده بودند خواستار آن شدند که دولت به جای قراردادهای موقت، نظام شغلی مطمئن‌تری مانند نظام ادواری برای‌شان در نظر بگیرد. فرانسه در میان مقاصد گردشگری در جهان مقام نخست را دارد، اما از آغاز شیوع کرونا تا کنون آسیب زیادی به صنعت توریسم در این کشور وارد شده است.

گروهی از راهنمایان گردشگری روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه (۲ مرداد) در پاریس، پایتخت فرانسه تظاهرات صنفی برگزار کردند. این افراد که در میدان معروف اتوال در برابر خیابان شانزه‌لیزه تجمع کرده بودند خواستار آن شدند که دولت به جای قراردادهای موقت، نظام شغلی مطمئن‌تری مانند نظام ادواری برای‌شان در نظر بگیرد. فرانسه در میان مقاصد گردشگری در جهان مقام نخست را دارد، اما از آغاز شیوع کرونا تا کنون آسیب زیادی به صنعت توریسم در این کشور وارد شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست