با بالگرد اطفا حریق روی سر خبرنگار تلویزیون ترکیه آب ریختند

ویدیوها. با بالگرد اطفا حریق روی سر خبرنگار تلویزیون ترکیه آب ریختند

خبرنگار و تصویربردار شبکه تی‌آرتی ترکیه که برای پوشش آتش‌سوزی یک منطقه جنگلی به حومه استانبول رفته بودند هنگام تهیه گزارش زیر بالگرد آب‌پاش طعمه بارش مصنوعی آب شدند.

خبرنگار و تصویربردار شبکه تی‌آرتی ترکیه که برای پوشش آتش‌سوزی یک منطقه جنگلی به حومه استانبول رفته بودند هنگام تهیه گزارش زیر بالگرد آب‌پاش طعمه بارش مصنوعی آب شدند.

آتش‌نشانان شهر استانبول پس از ناتوانی در مهار آتش از بالگردهای آب‌پاش کمک گرفته بودند. گروه خبری تلویزیون تی‌آرتی که در میان معرکه‌ گیر کرده بود حالا باید هم خود را از زبانه‌های آتش نجات می‌داد و هم از عملیات آتش‌نشانان در امان نگاه می‌داشت.

تازه‌ترین ویدیو