NoComment

آتش گرفتن خودرو پلیس و بازداشت معترضان به نژادپرستی در نیویورک

آتش اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس مینیاپولیس، در شهرهای دیگر آمریکا از جمله نیویورک نیز شعله‌ور شده است. در جریان درگیری شبانه معترضان با پلیس در مرکز نیویورک، آنها خودرو پلیس را آتش زدند مأموران نیز شماری از آنها را بازداشت کردند. در جریان راهپیمایی‌های ضدنژادپرستانه در آمریکا تا کنون ۵ نفر کشته و بیش از ۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

آتش اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس مینیاپولیس، در شهرهای دیگر آمریکا از جمله نیویورک نیز شعله‌ور شده است. در جریان درگیری شبانه معترضان با پلیس در مرکز نیویورک، آنها خودرو پلیس را آتش زدند مأموران نیز شماری از آنها را بازداشت کردند. در جریان راهپیمایی‌های ضدنژادپرستانه در آمریکا تا کنون ۵ نفر کشته و بیش از ۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو