ساختن ماسک با پاکت‌های شیر در روزهای قرنطینه

ویدیوها. ساختن ماسک با پاکت‌های شیر در روزهای قرنطینه

هر کسی اوقات فراغت خود را در روزهای قرنطینه به نوعی پر می‌کند. در هنگ‌کنگ، یک شهروند بخشی از اوقات فراغت خود را با درست کردن ماسک از مواد بازیافتی پر می‌کند. این شهروند در این ویدئو با پاکت‌های مقواییِ شیر و نوشیدنی‌ها ماسک صورت برای محافظت در برابر ویروس کرونا می‌سازد و در عین حال خود را سرگرم می‌کند.

هر کسی اوقات فراغت خود را در روزهای قرنطینه به نوعی پر می‌کند. در هنگ‌کنگ، یک شهروند بخشی از اوقات فراغت خود را با درست کردن ماسک از مواد بازیافتی پر می‌کند. این شهروند در این ویدئو با پاکت‌های مقواییِ شیر و نوشیدنی‌ها ماسک صورت برای محافظت در برابر ویروس کرونا می‌سازد و در عین حال خود را سرگرم می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو