در لیتوانی مجسمه‌ها هم ماسک‌ می‌زنند

در لیتوانی مجسمه‌ها هم ماسک‌ می‌زنند

همزمان با شیوع گستردهٔ ویروس کرونا، شماری از مجسمه‌های یک شهر لیتوانی چندی است ماسک بهداشتی بر چهره دارند. این اقدام که از سوی شماری از هنرمندان این کشور به اجرا درآمده علاوه بر آگاهی‌رسانی در زمینهٔ بهداشت فردی و جمعی، در مبارزه با بیماری کوید-۱۹، به خاموش شدن چراغ فرهنگ در این دوران نیز اشاره دارد.

همزمان با شیوع گستردهٔ ویروس کرونا، شماری از مجسمه‌های یک شهر لیتوانی چندی است ماسک بهداشتی بر چهره دارند. این اقدام که از سوی شماری از هنرمندان این کشور به اجرا درآمده علاوه بر آگاهی‌رسانی در زمینهٔ بهداشت فردی و جمعی، در مبارزه با بیماری کوید-۱۹، به خاموش شدن چراغ فرهنگ در این دوران نیز اشاره دارد.

تازه‌ترین ویدیو