یونان از بیم ورود پناهجویان در مرز ترکیه سیم خاردار نصب کرد

ویدیوها. یونان از بیم ورود پناهجویان در مرز ترکیه سیم خاردار نصب کرد

دولت یونان روز سه‌شنبه مرزهای خود با ترکیه در منطقه کاستانیس را با نصب سیم خاردار تقویت کرد تا از هجوم هزاران پناهجوی جلوگیری کند.

دولت یونان روز سه‌شنبه مرزهای خود با ترکیه در منطقه کاستانیس را با نصب سیم خاردار تقویت کرد تا از هجوم هزاران پناهجوی جلوگیری کند.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که مقام‌های اتحادیه اروپا و ترکیه برای یک توافق چهار ساله به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا به نتیجه رسیدند.

تازه‌ترین ویدیو