ماراتن بابانوئل برای توزیع هدایای کریسمس

ویدیوها. ماراتن بابانوئل برای توزیع هدایای کریسمس

کلبه بابانوئل در دهکده سانتا کلاوس این روزها آرام و قرار ندارد. با وجود این که در این دهکده قطبی واقع در فنلاند، خورشید زودتر از ساعت ۱۱ صبح طلوع نمی‌کند ولی بابانوئل صبح زود به اداره پست سر می‌زند تا از خیل آرزوهایی که دوستدارانش در سراسر جهان در نامه‌های رنگارنگ خود ارسال کرده‌اند آگاه شود و برای آنها پاسخی تهیه کند. اداره پست این روستا هر کریسمس حدود نیم میلیون نامه حاوی انواع آرزوهای ابراز شده خطاب به بابانوئل را دریافت می‌کند. او سپس با کوله مملو از هدایا را در سورتمه خود می‌گذارد و در مسیر بازگشت به خانه از میان جنگل‌های پوشیده از برف عبور می‌کند و هدایای کودکان ساکن در این روستا را با کمک رودولف (گوزن بابانوئل) توزیع می‌کند. بر اساس روایتی دهکده بابا نوئل در نزدیکی ناحیه رووانیئمی واقع در کشور فنلاند واقع شده است.

کلبه بابانوئل در دهکده سانتا کلاوس این روزها آرام و قرار ندارد. با وجود این که در این دهکده قطبی واقع در فنلاند، خورشید زودتر از ساعت ۱۱ صبح طلوع نمی‌کند ولی بابانوئل صبح زود به اداره پست سر می‌زند تا از خیل آرزوهایی که دوستدارانش در سراسر جهان در نامه‌های رنگارنگ خود ارسال کرده‌اند آگاه شود و برای آنها پاسخی تهیه کند. اداره پست این روستا هر کریسمس حدود نیم میلیون نامه حاوی انواع آرزوهای ابراز شده خطاب به بابانوئل را دریافت می‌کند. او سپس با کوله مملو از هدایا را در سورتمه خود می‌گذارد و در مسیر بازگشت به خانه از میان جنگل‌های پوشیده از برف عبور می‌کند و هدایای کودکان ساکن در این روستا را با کمک رودولف (گوزن بابانوئل) توزیع می‌کند. بر اساس روایتی دهکده بابا نوئل در نزدیکی ناحیه رووانیئمی واقع در کشور فنلاند واقع شده است.

تازه‌ترین ویدیو