تظاهرات و اعتصاب‌ کارکنان راه آهن پاریس همچنان ادامه دارد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات و اعتصاب‌ کارکنان راه آهن پاریس همچنان ادامه دارد

تظاهرات و اعتصاب‌ در بخش حمل و نقل عمومی همچنان در پاریس، پایتخت فرانسه ادامه دارد. تظاهرات کنندگان صبح دوشنبه، ۲۳ دسامبر (۲ دی)، بیرون ایستگاه «گار دو لیون» که یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های قطار و متروی پاریس است جمع شدند. در حاشیه این تظاهرات، اعتصاب کنندگان و کارکنان راه آهن پاریس، در راهروهای این ایستگاه مترو با قوطی‌های دودزا، دودی رنگی را داخل ایستگاه پخش کردند. نوزده روز پس از آغاز اعتصاب‌ها، حرکت وسایل حمل و نقل عمومی همچنان با اختلال همراه است به طوری‌ که در پاریس همچنان نیمی از خطوط مترو فعالیت نمی‌کنند.

تظاهرات و اعتصاب‌ در بخش حمل و نقل عمومی همچنان در پاریس، پایتخت فرانسه ادامه دارد. تظاهرات کنندگان صبح دوشنبه، ۲۳ دسامبر (۲ دی)، بیرون ایستگاه «گار دو لیون» که یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های قطار و متروی پاریس است جمع شدند. در حاشیه این تظاهرات، اعتصاب کنندگان و کارکنان راه آهن پاریس، در راهروهای این ایستگاه مترو با قوطی‌های دودزا، دودی رنگی را داخل ایستگاه پخش کردند. نوزده روز پس از آغاز اعتصاب‌ها، حرکت وسایل حمل و نقل عمومی همچنان با اختلال همراه است به طوری‌ که در پاریس همچنان نیمی از خطوط مترو فعالیت نمی‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست