افتتاح جشنواره نور توسط یهودیان آلمان

ویدیوها. افتتاح جشنواره نور توسط یهودیان آلمان

جامعه یهودیان برلین جشنواره نور را که هر سال به مناسبت فرارسیدن عید حنوکا برگزار می‌شود، افتتاح کردند. صدها یهودی ساکن آلمان روز یکشنبه همزمان با غروب خورشید در مقابل دروازه براندبرگ تجمع کردند تا شاهد روشن کردن مشعل اصلی گلدسته‌ای از چراغ‌ها توسط رئیس شورای یهودیان بر فراز این دروازه باشند. جشنواره هشت روزه نور نمادی از پیروزی نور بر تاریکی و دموکراسی بر استبداد است که به مناسبت پیروزی تاریخی یهودیان و بازپس‌گیری معبد سلیمان در قرن دوم پیش از میلاد مسیح برگزار می‌شود.

جامعه یهودیان برلین جشنواره نور را که هر سال به مناسبت فرارسیدن عید حنوکا برگزار می‌شود، افتتاح کردند. صدها یهودی ساکن آلمان روز یکشنبه همزمان با غروب خورشید در مقابل دروازه براندبرگ تجمع کردند تا شاهد روشن کردن مشعل اصلی گلدسته‌ای از چراغ‌ها توسط رئیس شورای یهودیان بر فراز این دروازه باشند. جشنواره هشت روزه نور نمادی از پیروزی نور بر تاریکی و دموکراسی بر استبداد است که به مناسبت پیروزی تاریخی یهودیان و بازپس‌گیری معبد سلیمان در قرن دوم پیش از میلاد مسیح برگزار می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو