صحنه‌هایی از آتش مهیب مهارنشدنی در گرم‌ترین روز بهاری استرالیا

ویدیوها. صحنه‌هایی از آتش مهیب مهارنشدنی در گرم‌ترین روز بهاری استرالیا

همزمان با تشدید گرما در استرالیا، آتش‌سوزی مهیب و مهارناپذیر جنگل‌ها در منطقه بیپلین ایالت نیوساوث‌ولز، واقع در جنوب شرقی این کشور همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه میانگین دمای هوا در استرالیا به حداکثر ۴۰.۹ درجه رسید که رکوردی تاریخی این کشور محسوب می‌شود. فصل جاری در استرالیا همچنین خشک‌ترین و گرم‌ترین فصل بهار در طول تاریخ این کشور بوده است.

همزمان با تشدید گرما در استرالیا، آتش‌سوزی مهیب و مهارناپذیر جنگل‌ها در منطقه بیپلین ایالت نیوساوث‌ولز، واقع در جنوب شرقی این کشور همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه میانگین دمای هوا در استرالیا به حداکثر ۴۰.۹ درجه رسید که رکوردی تاریخی این کشور محسوب می‌شود. فصل جاری در استرالیا همچنین خشک‌ترین و گرم‌ترین فصل بهار در طول تاریخ این کشور بوده است.

تازه‌ترین ویدیو