ایتالیا؛ پدیده تنوره دریایی در آسمان جنوا

ویدیوها. ایتالیا؛ پدیده تنوره دریایی در آسمان جنوا

یک تنوره دریایی بسیار بلند در آسمان ابری شمال ایتالیا تشکیل شد.

یک تنوره دریایی بسیار بلند در آسمان ابری شمال ایتالیا تشکیل شد.

این پدیده آب و هوایی که روز پنج‌شنبه ۱۶ آبان در شمال دریای لیگور در سواحل شهر جنوا دیده شد، باعث لغو مراسم آتش‌بازی در مرکز شهر جنوا گردید.

تنوره دریایی نوعی گردباد است و به یک ستون هوای متلاطم گفته می شود که حرکت دورانی دارد و به یک سامانه ابری به شکل کومولوس متصل است.

تازه‌ترین ویدیو