درگیری معترضان و پلیس ضد شورش هنگ کنگ در بیست و دومین هفته اعتراض‌ها

ویدیوها. ویدیو؛ درگیری معترضان و پلیس ضد شورش هنگ کنگ

جنبش اعتراضی در هنگ کنگ روز شنبه با درگیری تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش در خیابان های مرکزی این منطقه خودگردان ادامه یافت. نیروهای امنیتی در نخستین ساعات بامداد روز شنبه دوم نوامبر برای جلوگیری از شکل گیری تجمع های اعتراض آمیز در خیابان‌ها مستقر شده بودند.

جنبش اعتراضی در هنگ کنگ روز شنبه با درگیری تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش در خیابان های مرکزی این منطقه خودگردان ادامه یافت. نیروهای امنیتی در نخستین ساعات بامداد روز شنبه دوم نوامبر برای جلوگیری از شکل گیری تجمع های اعتراض آمیز در خیابان‌ها مستقر شده بودند.

ساعاتی از پس شروع تظاهرات ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان و هواداران دموکراسی در هنگ کنگ اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند. معترضان نیز که در یکی از خیابان های مرکزی هنگ کنگ تجمع کرده بودند برای جلوگیری از پیشروی ماموران پلیس موانع از قبل انباشته شده در میانه خیابان را آتش زدند.

هزاران تظاهرکننده که ماسک به صورت داشتند بدون توجه به ممنوعیت اعلام شده از سوی پلیس در منطقه تجاری مرکز هنگ کنگ تجمع کردند و برای بیست و دومین هفته متوالی با نیروهای ضد شورش درگیر شدند.

تظاهرکنندگان خواستار حفظ و تقویت اختیارات اعطا شده به این منطقه خودگردان هستند و دخالت آشکار چین در امور داخلی هنگ کنگ را برنمی تابند. ناآرامی های هنگ کنگ ماه ژوئن با اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به ارتکاب جرم به چین آغاز شد و پس از لغو این لایحه با مطالبات گسترده تر از جمله برپایی انتخابات آزاد و مستقیم جهت برگزیدن رهبران آتی این منطقه ادامه یافت.

تازه‌ترین ویدیو